Sunday, October 30, 2005

 

讀一首杜甫的詩

我很喜歡一首杜甫的詩,叫做《醉時歌》。寫給他一位叫鄭虔(廣文先生)的朋友,因為詩很長,又涉及很多典故,只能節錄:

諸公袞袞登臺省,
廣文先生官獨冷;
甲第紛紛厭粱肉,
廣文先生飯不足......
德尊一代常坎坷,
名垂萬古知何用?......
儒術於我何有哉?
孔丘盜跖俱塵埃!

我或許會拿「諸公袞袞登臺省」來開玩笑,中國那麼多的省都不去,為何「袞袞諸公」偏偏都跑到台灣省?其實「臺省」是指一些較高的官職。別人都升官發財,吃肉也快要吃厭了,那位廣文先生卻仍然當著一個冷官,吃也吃不飽!我想起今年七一,我沒去遊行,我慨嘆了一句「一代民主鬥士,如今何竟斷炊?」(因為我很遲才發薪)。當然我還沒有真的到了這麼地步!或許名垂萬古可真的沒有什麼用,什麼學術最終還是化成了塵埃。或許此時此刻我未能像以前參加很多行動,隨心所欲的買書,什麼政改方案我也沒話可說。可是我參加了無邊吹水會,管它風怎麼吹,也該把哀傷感觸統統帶走吧。

Labels: , ,


Comments:
不要灰心,讀讀蘇東坡的詩,他比較豁達:

【薄薄酒二首】

薄薄酒,勝茶湯;粗粗布,勝無裳;醜妻惡妾勝空房。五更待漏靴滿霜,不如三伏日高睡足北窗涼。珠襦玉柙萬人相送歸北邙,不如懸鶉百結獨坐負朝陽。生前富貴,死後文章,百年瞬息萬世忙。夷齊盜跖俱亡羊,不如眼前一醉是非憂樂兩都忘。

薄薄酒,飲兩鍾;粗粗布,著兩重;美惡雖異醉暖同,醜妻惡妾壽乃公。隱居求志義之従,本不計較東華塵土北窗風。百年雖長要有終,富死未必輸生窮。但恐珠玉留君容,千載不朽遭樊崇。文章自足欺盲聾,誰使一朝富貴面發紅。達人自達酒何功,世間是非憂樂本來空。

Tom
 
多謝你的分享,你自稱倉海君,我想起曹操的「東臨碣石,以觀滄海」,和孟子所引的「滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮,可以濯吾足」,還有「寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟」和「曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲」。
 
我很高興又認識了一位喜歡古文的朋友,容許我再補充一個典故:

(張)良嘗學禮淮陽。東見倉海君。
(史記.留侯世家)

◇集解如淳曰:“秦郡縣無倉海。或曰東夷君長。”○索隱姚察以武帝時東夷穢君降,為倉海郡,或因以名,蓋得其近也。正義漢書武帝紀云“元年,東夷穢君南閭等降,為倉海郡,今貊穢國”,得之。太史公修史時已降為郡,自書之。括地志雲:“穢貊在高麗南,新羅北,東至大海西。”
 
我也得承認我喜歡文言文,只是有時每一次要語譯人們才懂,不如不quote。對啊,我看到你的blog的文言文還沒有標點。古人是一面讀書一面用硃筆標點的,當然我絕對不會那麼「大整蠱」(作弄)大家send一個沒有標點的email然可要大家punctuate才回覆我。多謝你的鼓勵,現在我終於有工作了。
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]